Archief schriftelijke vragen (t/m 2016)

De gemeenteraad kan informatieve vragen (IV) of schriftelijke vragen (SV) stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Informatieve vragen zijn vragen over geagendeerde onderwerpen/voorstellen, die van technische (niet-politieke) aard zijn. De beantwoordingstermijn van informatieve vragen is een week. Schriftelijke vragen kunnen over elk onderwerp gaan. De vragensteller(s) willen met schriftelijke vragen behalve informatie vooral ook meningen of standpunten van het college vernemen. Schriftelijke vragen hebben doorgaans een meer politiek karakter. Deze vragen worden binnen vier weken beantwoord. U vindt hier de informatieve en schriftelijke vragen, IV en SV en de antwoorden AIV resp. ASV op chronologische volgorde.

Zoeken